Mẫu Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Đơn Giản

Đơn giản là yếu tố cần thiết khi bạn thông báo rằng mình sẽ nghỉ việc. Đơn xin nghỉ việc không cần phải phức tạp hay cung cấp quá nhiều thông tin về lí do xin nghỉ và kế hoạch sắp tới của bạn. Đôi lúc, bạn thậm chí cũng không thật sự cần phải viết dòng cảm ơn cấp trên về khoảng thời gian làm việc tại công ty.

Tuy nhiên, bạn cần phải tôn trọng và lịch sự.

Chẳng có lí do gì để cạn tàu ráo máng, thậm chí khi bạn mong rằng sẽ không bao giờ phải nhìn thấy những người sắp trở thành cựu đồng nghiệp này nữa.

Bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào mình có thể cần một lời giới thiệu, hoặc một đồng nghiệp cũ nào đó có quen biết với chỗ làm mới của bạn. Thật không khôn ngoan khi cho họ lí do để nói xấu về bạn với nhà tuyển dụng tương lai.

         Lí do viết đơn xin nghỉ việc

Vì sao phải viết đơn xin nghỉ việc? Một lá đơn xin nghỉ việc trang trọng sẽ xác nhận với phòng nhân sự công ty bạn rằng bạn sẽ nghỉ việc. Lá đơn đồng thời cung cấp cho cấp trên về thời gian bạn sẽ nghỉ và những thông tin khác họ có thể cần để hoàn tất quá trình chấm dứt hợp đồng làm việc của bạn với công ty. Cuối cùng, đây là một điểm nhấn cho sự chuyên nghiệp của bạn và cho phép bạn nghỉ việc mà không phải lo lắng mình có sai sót gì.

         Viết đơn ngắn và đơn giản

Một lá đơn xin nghỉ việc sẽ giúp bạn gạt đi những khó xử khi phải trò chuyện trực tiếp với cấp trên. Đơn của bạn không cần phải quá dài. Hãy xem mẫu tham khảo dưới đây về cách viết ngắn gọn và trình bày theo luận điểm. Những nội dung chính cần có trong đơn:

– Thông báo rằng bạn sẽ nghỉ việc.

– Ngày cuối cùng bạn sẽ làm việc.

Đồng thời, hoàn toàn hợp lí và lịch sự khi viết dòng cảm ơn về quãng thời gian bạn làm việc ở công ty và đề nghị sẽ hỗ trợ trong quá trình chuyển giao công việc.

Rất có thể lá đơn này sẽ được lưu giữ trong hồ sơ nhân viên của bạn ở công ty,và nhà tuyển dụng tương lai có thể sẽ hỏi đến.

Vì vậy, dù cho bạn có bất mãn với công việc, hãy kiềm chế những lời nói tiêu cực dành cho đồng nghiệp, cấp trên hoặc công ty. Bạn không cần cung cấp nhiều hơn thông tin về việc xin nghỉ và thời gian sẽ nghỉ của bạn.

         Mẫu đơn xin nghỉ việc tham khảo (không có dòng cảm ơn)

Hãy dùng mẫu này khi bạn muốn đơn giản là thông báo với cấp trên rằng bạn sẽ nghỉ việc và không muốn cảm ơn hay cung cấp thêm thông tin về lí do nghỉ:

[ Tên của bạn. ]

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Địa chỉ thư điện tử:

Ngày viết đơn:

Chức vụ:

Bộ phận:

[ Tên của công ty. ]

Địa chỉ:

Kính gửi Ông/ Bà…,

Nay tôi viết đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc [ vị trí ] thuộc [ bộ phận ] kể từ [ ngày tháng ].

Nếu tôi có thể hỗ trợ trong quá trình bàn giao công việc, xin hãy vui lòng cho tôi biết.

Kính đơn,

[ chữ kí của bạn ]

[ Họ tên đầy đủ của bạn ]

Mẫu đơn xin nghỉ việc tham khảo (có dòng cảm ơn)

Mặt khác, có thể bạn muốn nói lời cảm ơn – hoặc vì bạn thật lòng muốn vậy, hoặc vì bạn thấy mình cần phải cư xử đúng đắn. Viết dòng cảm ơn trong đơn xin nghỉ việc cũng là một chiến lược khôn ngoan cho những cơ hội việc làm sau này của bạn. Trong trường hợp này, hãy tham khảo mẫu sau:

[ Tên của bạn. ]

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Địa chỉ thư điện tử:

Ngày viết đơn:

Chức vụ:

Bộ phận:

[ Tên của công ty. ]

Địa chỉ:

Kính gửi Ông/ Bà…,

Tôi đã quyết định nhận vị trí công việc tại công ty khác, vì vậy hôm nay tôi viết đơn này xin được nghỉ việc kể từ [ ngày tháng ].

Tôi thật sự lấy làm vinh dự được làm việc tại [ Tên của công ty ], và vô cùng cảm ơn Ban giám đốc công ty đã giúp đỡ và hướng dẫn trong những năm vừa qua. Nếu tôi có thể hỗ trợ trong quá trình bàn giao công việc, xin hãy vui lòng cho tôi biết.

Kính đơn,

[ chữ kí của bạn ]

[ Họ tên đầy đủ của bạn ]